En af de helt grundlæggende mekanismer i mennesket er, at vi etablerer en historie om os selv og omverden ud fra vores erfaringer og tanker i enhver situation. Og især gennem de første 7 år af livet, er vi meget påvirkelige.

Den historie styrer alt i livet. Opfattelsen af vore muligheder, vurderingen af andre mennesker, den konstante risikovurdering af alt, der sker omkring os og meget mere filtreres hele tiden gennem den historie, vi engang besluttede, var sandheden om os.

Er din historie stadig sand?

Det kan være, den var sand engang, men nu?

Når du oplever noget, vil dine ubevidste færdigheder for filtrering i lillehjernen vurdere om det vigtigt nok at bruge tankemæssig energi på. Hvis begivenheden slippes gennem nåleøjet, vil dine tanker forsøge at skille hændelsen ad.

Det åbner for, at din hjerne bruger ressourcer til at bearbejde og vurdere, om det kan farligt for dig (om du kan miste livet, anseelsen eller andet).

Skønnes det farligt, skal det besluttes, om du kan løbe fra det for på den måde at ‘redde pelsen’  eller, om det er bedst at ’spille død’ og foregive f.eks. ikke at forstå eller lade som om du slet ikke opdager der sker noget væsentligt.

Disse 3 helt grundlæggende udveje er sikringsmekanismer, der altid er aktive og de opererer med en hastighed, der gør det komplet umuligt at være bevidst opmærksom på det sker. (Din dagsbevidsthed arbejder med ca. 40 bits/sekund. Din underbevidsthed med ca. 40 mio. b/s).

Det gør at du kan overleve selv den mest akutte hændelse og først bagefter oplever tankerne, rystelserne eller chokket. Og derfor er mekanisme ganske enestående i arbejdet med at sikre din overlevelse.

Er dit filter opdateret?

Der hvor filteret, som vurderer nødvendigheden af opmærksomhed, kan spille dig et puds, er når filtreringen sker gennem et forvansket eller måske forældet filter.

Du vil let kunne blive offer for din egen vurdering. ”Jamen, jeg føler at …” er helt enkelt korrekt. Det du føler er det, du føler. Problemet opstår, når din følelse bygger på et tankeskabt filter, som måske ikke altid giver dig et korrekt eller tidssvarende billede af virkeligheden.

Et forvansket eller forældet filter kan f.eks. give dig oplevelsen af, at alle er mod dig, at nogen mennesker bare aldrig forstår dig eller det bare altid er dig, der lades tilbage uden succes.

Oplever du tanker i den stil, kan det være umagen værd, at overveje, om det du føler bygger på en reel situation eller på en tankemæssig konstruktion (der typisk vil være styret af EGO, som skal sørge for at opretholde selvbilledet og image overfor omverden).

Ja, men er det reelt sandt… og hvorfor er det sandt, hvis det er det?

Et af de stærke spørgsmål til den kvalitetssikring kan være: ”Er det sandt?”

Ja, du føler, hvad du føler. Hvorfor du føler det, afhænger dog i høj grad af, hvilke tanker, der har skabt netop den følelse, første gang du besluttede, at den følelse fuldt ud beskrev, hvordan andre er og hvem du derfor kan tillade dig at være.

Tillad dig selv forandringen, du fortjener den vel?

Giv dig selv lov til virkeligt at efterprøve (spørg gerne flere gange), om følelsen med en opdateret og nøgtern vurdering stadig har et solidt fundament i nyttige og konstruktive tanker. Eller om du måske i højere grad fortjener at se dig selv og Verden i et nyt og større, mere retvisende billede end det forældede.

Når du føler noget, som virkelig får dig til at mærke de kraftige følelser, stil så dig selv spørgsmålet, om det virkelig ér sandt eller det bare er noget du føler, fordi du har vænnet til at føle det sådan.

Og hvis der skulle vise sig mulighed for en opdateret og forbedret version af Verden og dermed af dine muligheder… Hvad kan så ske ved det?