Måske tror du, at du skal lære, gøre eller være noget andet og mere for at være god nok. Virkeligheden er, at du allerede er nok. Du er præcis som du skal være. Som menneske.

Mange af os har den opfattelse, at når vi bare lige…. så kan vi……

Allerede børn i skolealderen og helt unge viser tydelige stresssymptomer, udbrændthed, begyndende misbrug eller andre symptomer, der bygger på en begrænsende selvopfattelse.

Sandheden er, at de vedvarende høje antal af stressramte er tydelige signaler på, at også voksne tror, de skal kunne og være andet og mere, end de allerede er. 

Med tiden kan symptomerne udvikle andre og mere dybtgående problemer. Hvis du også har symptomer, der viser sig som stress, angst, depression, uforklarlige smerter eller pludselige fysiske begrænsninger, kan det være noget, du skal tage alvorligt.

Ofte møder jeg mennesker, der har mistet troen på sig selv…

Når jeg hører deres fortælling, kan jeg sagtens forstå det. For deres reaktion og symptomer er helt naturlige. Sådan er vi helt enkelt konstrueret som mennesker. Sandheden er derfor, at det du opfatter som problemet bot er bekræftelsen på, at de fungerer præcis som de skal.

Det interessante er, at når de lærer at se sig selv i et andet perspektiv, bliver situationer, der hidtil begrænsede dem, til nye fundamenter af viden. Og den fører dem frem i livet i retning af det, der gør dem godt.

Pas på hvad du siger

Det siges, at sproget skaber vores virkelighed. Den selvfortælling du har, skaber dit billede af dig selv og dine muligheder.

Derfor er det vigtigt, du er opmærksom på, hvordan du taler om og til dig selv. Det er afgørende for, hvad du oplever i din hverdag.

Stop fordømmelsen af dig selv!

Hvis de ord du bruger om dig selv er negative, dømmende og kritiske har du sikkert svært ved at føle du er særligt meget værd. Ofte er dine ord tegn på, hvordan du tænker om dig selv i forhold til andre….

Er din selv-snak derimod positiv og støttende med accepten af, at du allerede er som du skal være som menneske, er du godt på vej. Det fører dig til mere af det du har fokus på, sådan er dit sind simpelthen konstrueret.

Med tiden vil du opleve, at du ændrer indstilling. Ikke kun til dig selv, men også til andre. Du bliver mere selvsikker og tryg og det fører dig til endnu mere af det, du ønsker.

Whether you think you can or whether you think you can’t, youre right.” – Henry Ford

Som Henry Ford sagde: “Om du tænker du kan eller du tænker du ikke kan, får du ret”. Så hvorfor blive ved med at holde dig selv tilbage og tro, du skal være noget andet, når du allerede er nok?

Vil du vide mere om, hvordan du kan justere din selvopfattelse? Lad mig ringe til dig