Sådan begynder mange af de samtaler, jeg har haft i tiden.

Du oplever, hvad din hjerne tror du har brug for

Har du forsøgt at ændre adfærd og gøre tingene på en anden måde, har du sandsynligvis oplevet, at resultatet med tiden er mere og mere forudsigeligt: Lige meget hvad du gør og hvor meget du anstrenger dig, ender du i den samme problemstilling, som du netop ønskede at forlade.

Det er helt normalt, når du oplever det

Fordi du har en indbygget mekanik, der konstant søger at bekræfte, at dine tanker er rigtige. Resultatet er altså givet allerede, inden du begynder en ny runde.

Det skyldes, at dine overbevisninger i virkeligheden afgør, hvad du gør og hvad du opnår. 

Overbevisninger er tanker, du har tænkt tilstrækkeligt længe eller kraftigt nok til, at de har etableret sig i dit sind, som accepterede sandheder om, hvordan det er at være dig.

Succes avler succes

At lykkes er, når resultater svarer til forventninger. Når du lykkes med dit forehavende, kender du fornemmelsen, at det er lettere at fortsætte til den næste succes.
Modsat, når det går anderledes end du ønsker. Da kræver det lidt større indsats at finde energi og tillid til at komme videre.
I dit sind ligger, lidt forenklet, koderne til, hvad du tror, du kan opnå.
Det gør, at disse overbevisninger sætter grænser for, hvad du oplever i praksis. De sætter grænser for, hvor langt du kan nå.
Når du ser en atlet, der virkeligt brillerer i sit felt, har vedkommende helt sikkert et selv-billede, der understøtter den virkelighed. Og funktionen, der styrer den proces er reelt såre enkel:


Mekanikken bag det du opnår,

bygger på i første omgang, den selvopfattelse du har og de overbevisninger om dig selv, der således styrer din adfærd.
Processen kan beskrives i stil med: “Det begynder med, at jeg føler noget bestemt. Den følelse får mig så til at gøre noget. Så får jeg en oplevelse og den oplevelse skaber en tanke, der igen fører til en følelse osv. osv.”

Virkeligheden er, at tanken ALTID er der først. Ganske vist er du næppe bevidst om tanken, men den er der altid før følelsen.
Grunden til at tanken kan opstå, uden du er klar over den er, at din underbevidsthed styrer op mod 95% af alt hvad du tænker og gør helt automatisk.

Dvs. at ud af de ca. 60-70.000 tanker du har hvert døgn vil min. 50.000 suse af sted, uden du er klar over det.
Disse 50.000 tanker arbejder ud fra dine overbevisninger og dermed om din opfattelse af, hvad der er muligt for dig.

Derfor oplever du, at succes avler succes og det modsatte skaber det, det kommer af.

Fremover ved du, at tanken er der først og den fremkalder følelsen.

Hvis opfattelsen i din oprindelige tanke er, at du fortjener succes, så vil din følelse indeholde det og din handling vil afspejle følelsen. Den oplevelse du så har, vil være ,at du fik ret, du opnåede den succes, du tillod dig selv.

Omvendt naturligvis, hvis din tanke er “sådan er det altid at være mig, jeg lykkes aldrig…” så vil resten af processen helt af sig selv fremkalde en følelse af at ønske noget andet, der får dig til udføre en eller anden handling, som igen skaber samme oplevelse.

Problemet er så, at den handling du sætter i værk, altså det du gør, vil din underbevidsthed udføre ud fra din inderste overbevisning om succes eller fiasko, alene for at bekræfte dig i, at din oprindelige tanke var korrekt.

I begge tilfælde vil din underbevidstheden udføre den handling, der bekræfter at din tanke (selvopfattelsen) var korrekt.

Og hvordan kommer du så fra fiasko til succes?

Din begrænsende selvopfattelse, den værdi du giver dig selv skal ændres, før resultatet af dine anstrengelser ændres gennemgribende.

Når du nu kender mekanikken i den proces, kan du, ved at ændre din selvopfattelse til en mere brugbar, konstruktiv og positiv opfattelse, danne et andet udgangspunkt for dine tanker og dermed for resten af processen. Begrænsende selvopfattelser kan ændres på flere måder:

Du kan skabe dig et frirum, hvor du f.eks. kan meditere eller dyrke selv-hypnose. Det vil over tid give dig en mere afbalanceret opfattelse af, hvad du reelt kan opnå.

Du kan også lade hypnoseterapi ændre dine inderste overbevisninger og erstatte dine oprindelige årsager til den begrænsende selvopfattelse til en mere konstruktiv og positiv version. Hypnoseterapi er en hurtig og effektiv metode til at opnå en varig, positiv ændring af overbevisninger og hypnotiske teknikker anvendes med succes af top-atleter og erhvervsledere for lettere at nå de målsætninger, de har.

Lad mig ringe til dig, hvis du vil vide mere om, hvordan hypnose måske kan hjælpe dig til dine mål.