Angst er enormt begrænsende for trivsel og samvær med andre. Den sætter med tiden stærke og snævre grænser for, hvad du kan ’tillade dig’ at opnå.

Angsten passer på dig!
Som mennesker udvikler vi angst, når visse begivenheder lærer os, at det nok er klogest at være på vagt.
Derfor er angst en metode til at sikre overlevelse og den bedst mulige livskvalitet. Ofte med det resultat, at netop livskvaliteten lider, fordi angsten styrer stadig mere af hverdagen.

Angsten for angsten er tillært
Da du blev født, kendte du alene angst for 2 ting:
Høje lyde eller at blive tabt
Det interessante er, at gennem opvæksten vil netop de 2 årsager til reel angst som regel forsvinde, fordi du lærer at begge er ufarlige.
Alt, hvad du har oplevet, kan have påvirket dig til (lært dig) at være på vagt og derfor kan du have udviklet angst.
Det betyder, at angst er tillært.
Du kan lære at være tryg
Symptomerne føles ægte, uanset hvorfor du er styret af dem. Og de behøver ikke fortsætte.
Angsten  viser sig ved begivenheder, der kan fremkalde erindringen om det, der i første omgang gjorde dig angst.
Med tiden vil din reaktion blive til rutiner og reflekser. De styrer din adfærd og får dig til at være på vagt, mens de stjæler energi og fokus fra alt det, du længes så meget efter.
Ofte gør det blot længslen efter at kunne det, du gerne vil, endnu større og din angst får på den måde endnu mere opmærksomhed. Du bekræfter på den måde dig selv i at “det kan jeg alligevel opnå” og dit fokus på problemstillingen vil med tiden fylde stadig mere af dit udsyn.
Det koster alt for meget energi
En udmarvende proces er i gang og den modarbejder i virkeligheden ønsket om den tryghed, som du drømmer om.
At stoppe tankerne er lettere sagt end gjort, og de mange råd fra venner og familie skaber ofte mere indre modstand end reel frihed.
Er dine tanker om det, du frygter, blevet til vaner og rutiner, vil din underbevidsthed på den måde fastholde din overbevisning og blot træne den stadig mere – med endnu mere udmattelse og fastlåsthed som resultat.
Stop! og få nye overbevisninger
Overbevisninger er tanker, du har tænkt længe nok og kraftigt nok til, at de har kunne forankre sig i din underbevidsthed som accepterede sandheder.
Hvis du har set serien Matador, er et af de åbenlyse eksempler Misse Møhge. Hun er overbevist om, at mænd er farlige. En tanke, hun helt sikkert har fået af sin mor, og den er trænet længe nok til at være en accepteret sandhed.
På samme måde er en overbevisning om angst for noget trænet og dermed fastholdt som sandhed.
Misse Møhge blev ikke behandlet, men du behøver ikke fortsætte med at være angst. Og det kan lindres på flere måder:
Hypnose virker helt enkelt
En af de mere effektive og hurtige metoder er hypnose. Tanker der har aflejret sig som overbevisninger om, at ‘sådan er det bare’, kan erstattes af nye tanker og overbevisninger, der understøttet det, du ønsker at opnå: Tryghed, selvsikkerhed og robusthed.
Hvis du let forenklet forestiller dig en fobi for f.eks. edderkopper, kan du måske lettere se sammenhængen:
  1. Tanken om at edderkopper er farlige opstår i en bestemt situation
  2. Når påvirkningen er kraftig nok, lærer du dig selv at de skal være på vagt overfor edderkopper
  3. Den overbevisning, styrer din adfærd, hver gang du møder en edderkop
  4. Uanset du godt ved de små edderkopper intet kan gøre dig, reagerer du stadig uhensigtsmæssigt
  5. Under hypnose kan vi påvirke de tanker, du ikke er bevidst om
  6. Når de nye tanker er accepteret danner de en ny overbevisning
  7. Den gamle reaktion erstattes fremover af den rigtige adfærd, når du møder en edderkop.
Den nye overbevisning vil bygge på en opdateret opfattelse, der stammer fra den nye tanke om, at edderkopper er nyttige fordi de f.eks. fjerner myg og andre irriterende insekter.
Når den nye tanke under hypnose accepteres som den rigtige sandhed vil det styre din adfærd.
Det skyldes helt enkelt, at de tanker, du er bevidst om udgør ca. 5% af alle de tanker, du tænker hver dag. De øvrige 95% arbejder ud fra vaner, rutiner og tidligere accepterede sandheder.
Indtil de ubevidste tanker arbejder for det mål, du har sat dig, er det vanskeligt at ændre dine vaner og opnå det, du ønsker
Lad mig ringe til dig, hvis du vil høre mere om, hvad hypnose kan gøre ved angst