Uanset hvordan du oplever angst, kan du gøre noget ved den:

For det første:

Vær bevidst om, at angst er et valg. Ingen ved sin fornufts brug ville vælge at være angst. Ikke desto mindre er det et valg, du træffer ubevidst. Eller rettere, som din indbyggede beskyttelses faktor vælger for dig. I et givet øjeblik (den udløsende årsag til din angst)  fremstår det at lukke af for omgivelserne, isolere sig, undgå konfrontationer eller møder, som en måde at beskytte dig og din identitet på.

Helt basalt har du en indbygget ubevidst sikring, som hele tiden vurderer alt, hvad der foregår omkring dig og sætter bestemte handlinger i gang for at søge at sikre dig bedst muligt i enhver situation.

Talrige er efterhånden de personer, som i behandlingsforløb har konstateret, at denne sikring ikke nødvendigvis gjorde det rette. Selv om det ubevidste valg i den oprindelige, givne situation dengang lod til at være den rigtige løsning, viser det sig ofte, at netop den løsning fastholder dig i et uhensigtsmæssigt mønster.

For det andet:

Mangel på accept af dig selv er kernen til angsten som symptom.

En af de mest grundlæggende tanker, angste personer har, er at de ikke er nok, som de allerede er.

Og intet er mere forkert!

Derfor: Accepter dig selv og giv dig selv lov til at være lige netop den, du er!

Den tanke at du skulle være noget andet, gøre noget andet, kunne noget andet er kernen i din angst. Helt sikkert har der været et utal af situationer, som har påvirket dig til at tænke og tro netop det om dig selv. Men det gør ikke, at den overbevisning er korrekt. Snarere tværtimod!

For det tredje:

Mange med angst giver udtryk for, at de bare skal have ro.

Og det er en helt naturlig reaktion, fordi din hjerne er skabt til at behandle en vis mængde informationer, og når den mængde er nået, kan der ikke behandles flere data – foreløbig.

Derfor står ro og tryghed højt på listen over det, som mennesker med angst, stress-symptomer,  OCD, PTSD og meget andet ønsker sig mest.

Når din hjerne igen har fundet balancen, vil du kunne begynde at forholde dig til, hvad du så kan gøre.

Lystbetonede aktiviteter som motion (uden høj musik), kreative sysler og samvær med mennesker, der giver tryghed kan hjælpe dig videre. Meditation og selvhypnose være en god løsning. Forsøg har bl.a. vist, at meditation kan forbedre koncentrationsevne, hukommelse og evnen til igen at indgå i sociale sammenhænge betydeligt.

2 måder Du også kan få hjælp på!

En-til-en sessioner:

Ved at bruge hypnose kan du få hjælp til at få styr på din angst. Under hypnosen er den dagsbevidste opmærksomhed sat på pause. Når dagsbevidstheden slapper af, er det muligt at påvirke de tanker, der suser rundt i underbevidstheden og skaber problemerne med lavt selvværd, usikkerhed, angst og utilstrækkelighed. I løbet af kun 3-4 sessioner, hvor kun du er i fokus,  kan du lære at være tryg ved dig selv og dine omgivelser.

Din underbevidsthed styrer og udfører ca. 95% af din adfærd og dine tanker som voksen. Derfor er det så virksomt at benytte hypnose til at justere din selvopfattelse til en mere passende, positiv version, der reelt understøtter dig i at opnå det, du ønsker dig. Når selvopfattelsen er mere positiv, vil dine tanker om dig selv og derfor din adfærd blive tilpasset den nye selvopfattelse og hjælpe dig til at være mere robust.

Robusthedstræning© for mindre grupper:

For at opnå større robusthed kan gruppetræning også være en mulighed. Ved hjælp af tilpassede teknikker, der også benyttes til mental træning af sportsfolk og erhvervsledere kan grupper af 4-6 personer f.eks. via det lokale jobcenter opnå større trivsel og især større selvsikkerhed, der gør det muligt for dem at deltage i de sociale arrangementer, de måske hidtil har været afskåret fra. Hvilende i sig selv, fulde af tillid til og tro på sit værd.

Lad mig ringe til dig, hvis du vil vide mere om, hvordan du eller ‘dine borgere’ kan få styr på angsten!