Robusthedstræning© udbydes via landets jobcentre og er sammensat og målrettet borgere med angst, stress, depression, lavt selvværd og lignende symptomer.

Metodikken i Robusthedstræning© bygger på en række selv-erkendelser, der etablerer en indre forståelse af egen værdi og reelle muligheder. Ved introduktionen synliggøres de indbyggede mekanismer, der hidtil har afholdt den enkelte fra at leve det liv, den oprindeligt forestillede sig ideelt. Med eksempler i de hyppigste direkte og indirekte årsager til den begrænsende selvopfattelse begrænses samtidig risikoen for at lade sekundære gevinster stå i vejen for det ønskede mål.

Indholdet i forløbet har været anvendt gennem mere end 10 år for varierende målgrupper (selvudviklingskurser, sportsteams, trivselsarbejde i virksomheder og interesseorganisationer) og har givet deltagerne klarhed og overskud til at finde og beslutte egen vej til ro, tryghed, forbedret samarbejde og overskud.

Forløbet afvikles over i alt 10 uger med først 6 ugentlige lektioner af 2-2½ timers varighed for grupper af 4-6 personer afhængig af deltagernes status, netop for at målgruppen får bedst mulige udbytte af forløbet.  De følgende 4 uger afholdes ugentligt opfølgningsmøder, hvor den enkelte får målrettet vejledning I og støtte til at nå sit mål som selvforsørgende.

Den enkeltes situation og aktuelle status lægges til grund for forløbet inden start og der følges ved hver enkelt lektion op på deltagernes erfaring, oplevelse og udvikling siden sidst.