De første ca. 7 år af dit liv er du konstant i hypnotisk tilstand. Derfor lærer du så hurtigt alle de færdigheder, du behøver resten af livet.

Derfra er det alene træning i vaner og rutiner, der fylder i din bevidsthed. Selv om du senere tilegner dig faglig viden om de emner, du finder interessante, er det stadig i de første 7 år, du lærer de sociale færdigheder, der gør dig i stand til at klare resten af livet.

Transaktionsanalysen, var for en del år siden meget anvendt til at beskrive indlæringen af sociale færdigheder. Selv om denne teori er fortrængt af andre måder at forklare opvæksten på, er der stadig elementer derfra, som kan illustrere, hvad der sker, mens vi er børn.

Iflg. den opfattelse er vi, lidt forenklet, de første ca. 3 år af livet tæt knyttet til moderen og det nære miljø. Derefter vil trangen til at udforske omgivelserne gøre, at vi bevæger os ud i lidt større eventyr indtil vi er ca. 7 år, hvor indlæringen af de basale færdigheder stopper!

Det vil sige, at vi groft set med den indsigt, vi har som 7-årige af naturen vurderes at skulle klare resten af livet. Det passer vældigt fint med det mønster, jeg ser hos mine klienter. Næsten uanset, hvilke udfordringer de har, inden vi ses, er den grundlæggende årsag til problemet i reglen opstået inden de blev 7 år.

I nogle tilfælde har voksnes adfærd helt entydigt skadet barnets selvopfattelse, men selv med kærlige og støttende voksne omkring sig er barnets tolkning af det, der skete, lagt til grund for en overbevisning om, at “sådan er det at være mig”.

It’s never too late to have a happy childhood. – Berkeley Breathed

Desværre er det meget ofte disse begrænsende selvopfattelser, der danner et fundament af mistillid, manglende selvværd og følelsen af utilstrækkelighed, som følger med i voksenlivet, hvor de kan være medvirkende til f.eks. stress, angst eller depression. I virkeligheden viser det sig, at overbevisningen blot var en beslutning! En beslutning om, at ‘sådan er det bare’. Og den slags beslutninger har det desværre med at gentage sig selv tilstrækkeligt længe til, at de bliver fasttømrede overbevisninger, der således danner det ‘filter’ hvorigennem resten af livet og dets oplevelser betragtes.

Spørgsmålet er så, om du behøver fastholde de overbevisninger, der alene sætter grænser for dig og dit liv eller om tiden er inde til at leve på fuld kapacitet og intet mindre?

Kontakt mig, hvis du vil have erstattet dine forældede overbevisninger om din plads i livet med nye brugbare, konstruktive, positive og opdaterede overbevisninger, der understøtter det, du ønsker af dit liv!