Mange af mine kunder fortæller, at de slider og kæmper for at opnå deres mål. Uden rigtigt at få den oplevelse, de ønsker. Uanset om det drejer sig om forretningsmæssig eller personlig succes, frihed, overskud, glæde…

Når det vi gør, ikke bringer de ønskede resultater, er første indskydelse naturligt: At gøre endnu mere.

Desværre er det så sjældent, netop den strategi bærer frugt!

 

Mere er ikke altid bedre!

Det naturlige i processen stammer fra det, vi har lært under vores opvækst. Er du i tvivl, så tag et kig i børnehaven og læg mærke til, hvordan børnene forsøger at opnå den anerkendelse, de higer efter:

  • Bliver du ikke hørt, så råb højere!
  • Ser de andre dig ikke, som du vil ses, så gør noget mere for at få opmærksomhed!
  • Dårlig opmærksomhed kan ende med at være bedre end ingen opmærksomhed!
  • Er du usynlig, så vælt noget eller skub til nogen

Den fremgangsmåde giver i det mindste en form for respons, så vi beslutter allerede som helt unge, at det kan være måden!

I skoletiden begynder vi for alvor at træne fundamentet / adfærden til det billede, Verden skal se os som: Den svage, rebellen, den smarte eller den omsorgsfulde.

Også her træner vi at gøre mere, anstrenge os mere, stræbe mere for at sikre fremtiden.

Du bliver bedre til det, du træner!

Problemet er, at det vi træner er at fortsætte en adfærd, der får os til at mistrives og få stadig vanskeligere ved at fungere optimalt. Både individuelt og socialt.

I mit arbejde møder jeg regelmæssigt mennesker, der har troet, at de bare skulle gøre mere, bruge flere timer, overse egne behov osv. De har derfor, uvidende men reelt, besluttet at disponere sig selv for stress, mistrivsel, angst og mange af de andre følger.

Mange af dem har den opfattelse, at de bare ikke er gode nok, dygtige nok, ihærdige eller kloge nok. I min optik kunne intet være mere fjernt fra sandheden.

Kun sjældent er det, de ønsker sig, urealistisk. De har som regel blot anvendt de forkerte værktøjer, bl.a. ved at underkende de styrker og kvalifikationer, de helt naturligt råder over. Samtidig har de fleste overhørt behovet for afslapning, søvn, sociale aktiviteter, kærlighed og omsorg til sig selv.

Mange vokser derfor op med f.eks. en følelse af at andre er vigtigere end dem selv, at de skal tage ansvar for andre eller at de skal sørge for at omgivelserne trives. Hver gang viser det sig, at det eneste forkerte er selve den tanke!

Deres bestræbelser for at opfylde ukendte behov er helt fra begyndelsen dømt til at mislykkes. Opfattelsen af ikke at slå til overføres ofte til andre områder i livet: Socialt samvær, nærvær og kærlighed, trivsel og oplevelsen af glæde, overskuddet på jobbet, evnen til at klare belastende situationer og meget andet

Din fantasi kan bruges til meget fornuftigt!

En af de hyppigst oversete færdigheder er evnen til at forestille sig ting og bruge kreativitet til at mærke, hvordan det er, når målet er nået!

I mange år er kreativitet og fantasi bedømt som uansvarligt og barnagtigt.

I begyndelsen af 1900 tallet blev en del af datidens førende intellektuelle (Einstein, Niels Bohr m.fl.) spurgt, hvornår de havde fået deres bedste ideer. Svaret var næsten enslydende: Da jeg holdt op med at tænke!

Måske har du lagt mærke til, hvornår du bedst bliver opmærksom på dine gode ideer. Mange oplever det under bruseren, på løbeturen, ved dagdrømmeri når de kigger ud af vinduet eller sågar mens de vasker op…

Aktuel forskning viser, at når du forestiller dig en situation så kraftigt, at du mærker følelsen af det, vil du have lettere ved at gøre det, der skal til og din intuition vil styrkes.

Sådan er du simpelthen konstrueret!

At ideerne lettere kan få din opmærksomhed skyldes helt enkelt den måde din hjerne er konstrueret:

I hverdagen har vi i gennemsnit ca. 30 tanker pr minut. I spidsbelastning kan du nå langt højere og hvis du vedvarende er under pres (stressreaktioner) vil tankerne være ca 60 pr minut.

Modsat når du slapper, dagdrømmer eller bare giver slip og nyder øjeblikket vil der være ca. 15 tanker pr minut. Slapper du mere af falder niveauet til ca. 10 pr minut når du slapper dybt af og f.eks. mediterer, er mindful eller under hypnose.

Det er åbenlyst, at når færre tanker tager din opmærksomhed vil du lettere kunne opdage inspirationen og følelsen af noget du måske længes efter.

Slap af og få de gode ideer!

Er hverdagen først blevet for hektisk, kan det være vanskeligt at slappe af og mærke nærvær til sig selv og andre.

Heldigvis har du fra naturens side indbygget mange muligheder for at finde din afslappede, veltilpasse grundindstilling:

  • Dit åndedræt er et enkelt og effektivt værktøj til at justere tankestrømmen. Ved f.eks. over minimum 3 runder at trække vejret roligt og dybt, mens du langsom tæller til 4, holde vejret og tælle til 4, puste ud mens du tæller til 4 og holde det ude, mens du igen tæller til 4, vil du reducere stressniveauet og pulsen. Samtidig vil du udskille de hormoner, der får dig til at føle dig bedre tilpas (og som giver din hjerne mulighed for at tænke nye, kreative tanker).
  • Dit sprog bekræfter, hvad du opnår. Vær opmærksom på hvilke ord du beskriver dig selv med. Når du f.eks. har begået en fejl, læg så mærke til hvor hårdt eller forstående du ‘taler til dig selv’. Dit sprog er netop udtryk for, hvordan du tror du skal bedømmes og det påvirker naturligt dit stressniveau.
  • Din forestillingsevne kan på nærmest magisk vis fremkalde følelsen af, at du allerede har nået målet. Selv om du rationelt ved, at det ikke er tilfældet, vil følelsen af hvordan det er når du har opnået det frigøre energi, skabe ro (og hormonel balance) i hjernen til, at du kan tænke konstruktivt og kreativt og derved letter nå dit mål

Bevægelse er vigtigt!

  • Dyrk den form for bevægelse, du har lyst til. Din fysiologiske tilstand er selve fundamentet for dine emotioner, der igen danner grundlaget for dine følelser, der er bunden for dine tanker. De tanker som får dig til at handle på en bestemt måde og derved får dig til at opleve de resultater, du ser i virkeligheden.

 

Du råder over en lang række af indbyggede mekanismer, som kan hjælpe dig til at have det godt og opnå langt mere af det, du ønsker. Mange af dem, er rene gør-det-selv værktøjer. De virker dog kun, når du arbejder med dem.

Andre mekanikker fungerer bedre, hvis du får hjælp udefra. Hvis du vil vide mere om, hvad jeg måske kan hjælpe dig til at opnå lettere, så lad mig ringe til dig