Når du begrænses af angsten er det alene fordi, du har eller  har haft tanker om, at noget er farligt for dig.

Angsten er på den måde en del af dit interne sikkerhedssystem, der forsøger at passe på dig. Angst kan være lammende og afskære dig fra at leve dit liv frit. Alligevel er det blot dit sind, der har en opfattelse af, hvad du har godt af. Og det behøver ikke være hele sandheden.

Virkeligheden er, at du som nyfødt alene er angst for at opleve 2 begivenheder: At blive tabt og høje lyde.

Alt hvad du derefter bliver angst for, skyldes at du har tanker om at det kan skade dig. Derfor er dine tanker om angsten langt fra altid korrekte. Dit sind forsøger hele tiden at passe på dig. Det betyder, at nogle dine tanker, som du måske end ikke er klar, handler om hvad der kunne ske hvis…..

Du er fanget af dine tanker

Mange af disse fiktive tanker bygger reelt på en ‘arvelig’ opfattelse. Den gør, at hvis for eksempel din mor havde nogle ubehagelige oplevelser i en bestemt sammenhæng og du som barn hørte om dem, vil du kunne overtage den tanke, at den slags oplevelser er farlige. Og det behøver de jo ikke nødvendigvis være for dig.

Når du bliver angst for noget, kan du lige der i situationen ikke overskue, hvad der sker og hvad det vil gøre ved dig. Du har så at sige ingen strategi for, hvad du skal gøre.

Hvis du oplever, at noget er farligt eller overraskende voldsomt, kan tanken sætte sig fast som en blokerende overbevisning, der fremover afskærer dig fra at leve dit liv frit.

Angst forhindrer dig i at leve dit liv, frit!

Angst er en meget stærk begrænsende følelse, som i sin yderste konsekvens kan lamme dig fra at gøre noget som helst.

At du oprindeligt blev bange for noget der skete, er helt naturligt. Ikke at kunne overskue en aktuel begivenhed sker for alle. Grunden til at nogle udvikler den følelse til regulær angst og andre lader til at ryste det af sig er alene den inderste overbevisning, som fortæller dig, at det kan være farligt for den helt grundlæggende overlevelse eller blot er noget der sker, uden nogen særlig betydning.

De eneste 2 ting, du er født med angst for, er at blive tabt og høje lyde

Alt andet du har udviklet angst for, er alene beslutninger ved en given oplevelse. De beslutninger sker fuldstændigt uden du er klar over det og med en hastighed, som vi ikke helt kan forestille os.

Den type af beslutninger sætter et ganske kraftigt aftryk i de overbevisninger, der senere i livet skal danne grundlaget for, hvordan enhver lignende situation skal håndteres.

Angst kan læres hele livet – og aflæres

Angst kan selvfølgelig også opstå i voksenlivet på grund af særligt kraftige hændelser, som overfald eller lignende og også her vil overbevisningen aflejres som grundlag for senere vurdering om evnen til at kunne klare sig ved den slags oplevelser.

Effekten er lige begrænsende og ofte knyttet til bestemte omgivelser, mennesker og sammenhænge. En person med angst kan f.eks. nyde at være til koncert med 1000-vis af andre, hvorimod et møde i beboerforeningen er totalt uoverskuelig. Kontekst er forskellig og derfor også personens (ubevidste) vurdering af håndterbarhed.

Selv om angst kan være nærmest invaliderende, er det værd at huske på, at den alene skyldtes en tanke en gang i fortiden om, hvilke muligheder du troede, du havde for at klare dig.

Derfor er angst reelt en ubevidst beslutning, en strategi  til håndtering af en situation, som ingen ville vælge bevidst, men som ikke desto mindre vedtages, som den rigtige løsning til fremover at undgå at komme i klemme – ligesom dengang, hvor…..

Overbevisninger, vi ikke er skabt med fra naturens side er noget vi har lært. De kan derfor helt grundlæggende erstattes af nye og mere konstruktive overbevisninger.

Du kan altid lære en ny måde!

Princippet er, lidt forenklet beskrevet: Det du ikke er født med, er noget du har lært og derfor kan du aflære det og lære noget nyt!

Og ja, det lyder let og kan alligevel være vanskeligt. Det vigtige er, at det er muligt.

Selv om nogle af mine klienter har haft overbevisninger med fra før de endnu var født, har de kunne lære at være trygge.

Måske har de under graviditeten mærket mors puls øges og hørt forældrene skændes og kan dér have påtaget sig et urimeligt ansvar med en tilhørende overbevisning i stil med: “Det er fordi de skal have mig. Det er min skyld”.

Når den kodning ændres til en mere positiv, konstruktiv og opdateret overbevisning hører symptomet op med at begrænse personen.

Overbevisningerne ændres til en ny og opdateret version og påvirker udover angst/tryghed så forskellige områder som: Indlæring og koncentration, smerteoplevelse, evnen til at læse og hukommelse.

Overbevisninger er fantastiske, enestående værktøjer til at styre, hvad mennesket opnår. Fordi de får os til at tro eller ikke tro vi kan.

Hvad skal dine overbevisninger hjælpe dig til?

Vil du vide mere om, hvad dine overbevisninger kan føre dig til, så lad mig kontakte dig