Selv den mest erfarne kan komme på gyngende grund!

Når du oplever en situation, hvor der ikke på forhånd er en erfaringsmæssig løsning, har du så at sige ingen strategi for netop den situation. Din underbevidstheds mekanik, der skal sikre den basale overlevelse, går i selvforsvar og vælger en løsning.

Den løsning kan være den rigtige – også på længere sigt. Desværre er det ikke altid tilfældet og det gør, at det, der i én situation synes at være den rigtige og konstruktive løsning, ikke på sigt fører til andet end gentagne rutiner, selvsabotage, skuffelser over at have forsøgt for X. gang og over tid til følelsen af ikke at være tilstrækkelig.

Og hvad kan du så gøre ved det?

Hvis du er træt af at gentage de uendelige forsøg på at undgå det, du har forsøgt så mange gang uden succes, kan du selv gøre noget for at få det bedre:

  1. Sæt tid af til dig selv og dit velbefindende dagligt. Alt for mange forsømmer at sætte sig selv højt nok på TO-DO listen. Gennem opvæksten lærer mange at tro, det er forkert at mærke sig selv og gøre det, der føles rigtigt.
  2. Når du har etableret den oase, det frirum til dig selv, hvor ingen forstyrrer, telefonen er på lydløs og du ved at de næste minimum 5 minutter har du fuldstændigt til bare at være, så træk vejret dybt og langsomt ind – pust langsomt og roligt ud. Træk igen vejret ind på samme måde, luk øjnene og når du puster ud, læg så din ene hånd ud for hjertet og spørg i stil med: Hvad har jeg brug for lige nu? Svaret vil komme som en klar besked i et eller flere ord, en følelse eller stemning, et billede for dit indre blik eller noget helt fjerde, der indeholder det svar du har behov for – lige nu.
  3. Acceptér at din hjerne ikke er så klog, som du tror. Hjernen fungerer som en simpel computer, der bearbejder de input den får og beregner så godt den kan, alene ud fra fortidens erfaringer. Gennem opvæksten lærer du som alle andre, at det er vigtigt at tænke sig om, være klog og smart, kunne kalkulere sig frem til mulige udfald af fremtiden og i øvrigt træne at være i tankerne og hovedet det meste af din vågne tid frem for at mærke, hvad du føler er rigtigt at gøre eller sige.