Måske du kender dem? Mennesker, der synes at søge efter fejlene ved andre.

Måske det styrker følelsen af egen værdi, når andre også har fejl. Måske de oplever, at de ligefrem kan være ovenpå, ved at opdage eller ligefrem udstille andres fejl og mangler.

Særligt interessante er de, der ikke blot nøjes med at søge fejlene, men ligefrem bestræber sig på at spille andre dårlige. Så de igen selv opnår følelsen af at være bedre.

Uanset hvad de oplever, er de sjældent bevidste om, at deres adfærd frembringer reaktioner i omgivelserne. Hvorfor de ofte fremstår afstumpede og ufølsomme.

Det er mit klare indtryk, at det stik modsatte er tilfældet: De er reelt meget følsomme!

Føl, hvad du føler. Det er Okay!

De har blot aldrig lært at tillade sig at være til stede i det, de føler.

Flere af dem, jeg har mødt, har tilladt sig at mærke en gang for længe siden og har da oplevet skuffelsen over, at ingen syntes at tage sig af dem. I hvert fald ikke på den måde, de havde behov for.

Det svigt, de der oplevede, var så smertefuldt, at de ikke siden har turdet åbne for adgangen til en lignende oplevelse. Måske derfra udtrykket om det brændte barn, der skyr ilden stammer.

Ethvert forsøg på at nå dem med almindelige mellemmenneskelig omsorg og kærlighed vil som regel prelle af, som vand på en sten.

Simpelthen, fordi smerten er for stor.

Jo, det er et problem – også for andre!

Mange af dem har vanskeligt ved at erkende, at der overhovedet findes et problem. De placerer som udgangspunkt enhver oplevelse af problemet hos andre. ’Hvis du føler der er noget galt, må det jo være dig, der er noget galt med’, synes at være deres måde at affærdige forsøg på det, andre ser som omsorg.

Interessant nok, vil mange af dem føle ensomhed, afsavn og en generel utryghed. Især vil utrygheden vise sig, når de møder andre, som f.eks. er afklarede omkring deres følsomhed og måske ligefrem tør være sårbare.

Ærgerligt nok er denne type både isoleret og selv-isolerende og det forhindrer selvsagt i et vist omfang, at de kan blive frie. Typisk vil det kræve, at en nærtstående, til hvem de har enten dyb afhængighed eller et af de få nære tillidsforhold hjælper dem til at forstå, at der sagtens kan ændres på den følelse af sorg, svigt og sårbarhed, som engang etablerede deres misforståelse om, at ingen ville dem – og ville dem netop som de er.

Det behøver ikke fortsætte

Når det lykkes at få en person med disse karaktertræk til er erkende, at det hele bare var en misforståelse, er gevinsten som fri og selvsikker overvældende og næsten uforståelig.

Kender du en, der viser signaler i denne retning, er det vigtigt, at du står fast som DIG. Det, der oprindeligt skabte usikkerheden hos personen, var netop misforståelser skabt af usikkerhed. Derfor er sikkerhed vigtig!

Som du med tiden forhåbentlig etablerer en base af tillid, kan du gradvist påvirke den grundlæggende misforståelse ved, med kærlighed og accept (som jo bl.a. manglede dengang) at udfordre de etablerede tankemønstre. De viser sig næsten aldrig at være sande.

Følelserne vil som følge af de usande tanker i begyndelsen være i oprør. Som om intet pludselig er til stole på – end ikke sig selv. Igen er kærlighed og omsorg virksomme værktøjer.

Måske kan det hjælpe jer videre, at du eller i læser om kærlighedens 5 sprog. (Gary Chapman) og arbejder målrettet med at lære at benytte hinandens sprog.

Forandring kræver tid!

Det vil sandsynligvis være en længere rejse. Efterhånden som tilliden vokser, vil i gradvist kunne tale mere og mere åbent om den reelle årsag til den oprindelige misforståelse og måske med tiden nå en erkendelse af, at det er mere nyttigt og konstruktivt at etablere en ny opfattelse af virkeligheden, der i højere grad støtter og styrker et afbalanceret selvværd.

Vil du vide mere om, hvordan du kan støtte en person med disse personlighedstræk? Så lad mig kontakte dig, så du er rustet til at gøre det, du gerne vil for den, du holder af