Hvordan vil dit liv være, når….?

Går jeg forbi den nærmeste børnehave, er der ofte et af børnene, der bliver anråbt af et andet barn med en sætning som: ”Hvad tænker du på?”. Og det gjorde den netop ikke – tænkte altså! Det anråbte barn gjorde noget uden at overveje, hvilken konsekvens det kunne have. Handlingen blev ført ud i livet alene fordi ideen dukkede op og det kunne føles sjovt, spændende osv. at opleve, hvad der ville ske, hvis…..

I mange andre situationer trænes vi som både børn og voksne i, at det er forkert, uheldigt eller dumt, at vi ikke først har gennemtænkt konsekvenserne.

Vi lærer på den måde konstant at være i tankerne – i vores hoveder – og fjerner os mere og mere fra at føle os selv eller noget som helst andet.

Nogle af mine klienter har svært ved at beskrive, hvordan den optimale positive tilstand er, føles, ser ud.

I min erfaring skyldes det, at de fleste af os tidligt lærer at være i tankerne frem for at føle, hvad der er rigtigt og godt for os.

Når vi så er nødt til at føle os frem, aner vi sjældent, hvad det vil sige. Vi har aflært os brugen af den medfødte mekanik – Følelserne.

Følgerne er mange og indeholder reaktioner som angst, stress, depression, overansvar, tankemylder, søvnbesvær og meget mere. RE-aktioner, altså følger af noget. Aldrig årsager i sig selv.

Følelser kan genoptrænes!

Dit følelsesregister er en naturlig medfødt del af dit sind. Det er mekanismer, der viser, om du trives eller noget skal justeres. Har du trænet begrænsningen af dine følelsers naturlige reaktioner, vil de stadig være i dig.

Følelser er kroppens sprog. Signaler, der, som en indre trykmåler, viser hvordan din indre tilstand er.

Ofte bliver vi først opmærksomme på vore følelser, når vi har undertrykt dem længe. Det indre tryk stiger indtil en sikkerhedsventil er nødt til at slippe overtrykket ud. Er det f.eks. indestængt vrede, kan det ske som et uhensigtsmæssigt voldsomt udbrud eller et sammenbrud i afmagt. Sorg kan vise sig som en depressiv tilstand eller angst som en konstant bekymring med tankemylder og usikkerhed.

Min erfaring siger mig, at kroppen på magisk vis frigiver også fysiske symptomer, som f.eks. smerter, når en given følelse forløses. Det er selvfølgelig udokumenteret, men alligevel tankevækkende, at mange klienter oplever en fysisk ændring samtidig med at f.eks. vrede eller sorg forløses.

Stress-reaktioner er et klassisk tegn på overtænkning, der ofte er ubevidst valgt som en måde at sikre sig. Og ganske ofte har det vist sig, at en oplevelse af latterliggørelse, hån, udskældning, skam eller skyldfølelse har medført en ide om, at ”hvis jeg bare tænker mig grundigt om, så….”

Måske har det haft effekt i den givne situation. Men på længere sigt viser den slags beslutninger sig næsten altid at være uhensigtsmæssige. De begrænsede følelser vil over tid kræve at blive hørt. Og jo længere tid de har været indelukket, des større er ‘braget’ nødt til at være.

Har du brug for at føle, hvad du føler?

Der findes helt sikkert en metode, der kan hjælpe dig til igen at mærke dine følelser. En af de metoder, jeg foreslår mine klienter kaldes Cooks opkobling. Du kan se den her: https://youtu.be/Ugdne8-r-Zs.

En anden metode er super enkel: Læg din ene hånd ud for dit hjerte. Træk vejret afslappet og så dybt du kan og spørg dig selv: Hvad har jeg brug for lige nu? Med blot en smule øvelse, vil du opleve at svaret kommer, næsten inden du har stillet spørgsmålet.

De små skridts lov

Ofte kan det være vanskeligt at forestille sig, hvordan det skal være, når det er rigtigt godt at være dig. Det skyldes, at vi i vores stræben efter at undgå latterliggørelse, skam osv. med tiden har gravet os selv så langt ned i tankerne om utilstrækkelighed, at vi umuligt kan forestille os udsigten fra toppen af det bjerg, vi ønsker at være på.

Afstanden er helt enkelt for stor fra vores aktuelle standpunkt til det ønskede ståsted.

Dér kan det være konstruktivt at overveje, hvad den mindste forskel er, du kan gøre. Stil dig selv spørgsmålet: Hvad er den mindste ændring jeg kan foretage? Du vil opdage, at det endda kan være vanskeligt at tænke småt nok og pludselig kan du se tilbage på en større forandring, som du næppe bemærkede mens den skete. Princippet er, at hvis du ændrer 1% hver dag, vil du efter blot 3½ måned (100 dage) kunne forandre alt.

Der findes mange andre måder at opnå forandringer. Har du lyst til at vide mere om hvad du kan opnå eller hvordan dit team måske kan have gavn af et af mine foredrag, så lad mig kontakte dig, så du ved hvad du kan opleve.