Den passivt aggressive adfærd kan være vanskelig at beskrive eller præcisere.

Den viser sig ofte ved, at du, modsat dit indtryk af andre mennesker, ikke rigtigt kan sætte en finger på noget specifikt. Du kan bare mærke, at noget virker forkert.

Måske er det de (let-)skjulte og små-sarkastiske udsagn – måske den totale tavshed, der møder dig – måske den slørede adfærd uden smil eller andet, der viser at din tilstedeværelse er registreret – måske det virker, som du skal holdes uden for eller noget skal skjules for dig – måske det blot er den indirekte stædighed, der uden forklarlig grund skal få dig til at føle, at DU er forkert. Eller at alting skal gøres, som personen har bestemt, ud fra holdningen, ‘nu har det fungeret for mig i de første 70 år’.

Meget ofte bygger din opfattelse af, at noget er skævt i relationen blot på, at det alene er noget DU opfatter. Da det er vanskeligt at beskrive for andre, kan det derfor let føre til, at du måske begynder at tænke, at DU er problemet.

Og DET er totalt forkert!

Du var aldrig forkert!

Der findes almindeligt accepterede grænser for adfærd, som fællesskabet er enige om. Dels fordi de fungerer og dels fordi disse regler sørger for at sikre, at alle kan være en del af fællesskabet. Med en sund respekt for andre og sig selv!

Den passivt aggressive vil sjældent kunne tillade andres meninger. Siger du direkte til en person med den adfærd, hvordan du oplever den, vil du højst sandsynligt møde endnu mere af det samme, fordi det vil opfattes som et angreb, der skal besvares.

Det foregår i det skjulte

Hvis du derfor afslører, at det skæve mønster er afsløret, vil du fremstå som farlig for yderligere afsløringer. Og derfor skal du nedkæmpes, isoleres, mobbes etc.

Det ligger netop i beskrivelsen passiv, at den modsat den direkte og aktive aggressivitet er uhåndterbar. Det er som at kæmpe mod en skjult fjende.

Den direkte aggression kan du forholde dig til og evt. tage op til behandling med personen. Den passive indeholder netop det indirekte udtryk for fjendtlighed, typisk gennem handlinger, der som regel får andre til at føle sig ubehageligt tilpas uden at kunne beskrive, hvad der gør det.

Det kan du gøre

Oplever du en passivt aggressiv adfærd overfor dig, er det bedste du kan gøre at:

  • Fastholde og bekræfte for dig selv, at intet du foretager dig, har haft til formål at såre et ellers velfungerende menneske. (Er du i tvivl, om du måtte have gjort noget sådant, kan du naturligvis reflektere over din egen adfærd. Når det står klart, at du kan frikende dig selv for skjulte eller negative motiver, sæt da dig selv fri til at være den, du er)
  • Fortsætte din egen måde at gøre og være som dig. At forsøge at tilpasse sig en passivt aggressiv person vil blot forstærke dens indsats for at du skal overbevises om, at du ikke bare har fejlen. Du er fejlen!
  • Under ingen omstændigheder påtale den skæve adfærd. Da den passivt aggressive netop arbejder på baggrund af vrede, vil enhver direkte påtale opfattes som en konfrontation, der styrker hævnlysten.
  • Overse dens ofte bagstræberiske forsøg på at skabe konflikt. Enhver reaktion vil forsøges udnyttet til at etablere den konstruerede sandhed, at DU er problemet. Med tiden vil det blive lettere for dig at opdage, når spillet spilles.
  • Forsøg så vidt muligt at undgå eller begræns mest muligt dialog og kontakt til personen med dette undergravende handlemønster. At vedkommende har et problem med at styre sit følelsesliv – og især vreden – har intet med dig at gøre.
  • Er det svært at undgå eller begrænse kontakten, hold den da til nøgterne, måske overfladiske eller ubetydelige emner, hvor risikoen for at konflikten kan eskalere er minimal.

For passivt aggressive er det som med narcissister, hvis du først tror, at du er problemet, har du været for meget sammen med den person.

Jeg har selv oplevet at være mål for den type adfærd fra nærmeste hold gennem en del af mit liv. Derfor står det klart, at du ingen mulighed har for at ændre dens syn på dig. Og det vigtigste i dit liv er, at du ved i dit inderste, at du er, som du skal være.

Derfor, hold fast i dig selv. Mind dig selv om og stol på, at der er mange andre, der vil dig. Netop fordi du er dig!