”Kan du forklare mig det?” spurgte hun efter at have sat sig i stolen, ”jeg har udfyldt mine opgaver på kontoret tilfredsstillende i mere end 20 år. Jeg har uddannet mig og været med i skiftende arbejdssituationer med forskellige ledere gennem tiden. Og så med ét, kaster alle sig over mig. Selv gamle kolleger, jeg har kendt i årevis”.

Af og til møder jeg mennesker, der har oplevet et forventningspres langt ud over, hvad de følte sig i stand til eller hvad der synes normalt.

Udgangspunktet var her en ny leder, der stillede dybt urimelige og uopnåelige krav, som ingen reelt kunne indfri. Samtidig udpegede lederen kvinden i min stol som syndebuk, hvilket fik kollegerne til at vende ryggen til. Af simpel angst for at det kunne ramme dem selv, valgte de at kaste en af ’deres egne’ for løverne.

Det er ikke personligt rettet mod dig – det er blot et princip

På sin vis svarede hendes oplevelse forbavsende meget til de mennesker, jeg møder, som har oplevet en partner eller anden relateret, der ved hjælp af manipulation, simpel dominans eller passiv aggressivitet søger at få sine ønsker opfyldt. Eller de, som har mødt en forvalter af et overordnet regelsæt, der officielt var sat i verden for at sikre eller bistå.

Uanset hvilken af grupperne de har mødt, er udgangspunktet altid det samme: De har, af mange årsager følt sig nødsaget til at underkende egne holdninger, selvrespekt og værdier og det har vist sig umuligt at opnå accept for egne synspunkter. Visse af disse ’ramte’ mennesker har endog fortalt, at de oplevede følelsen af at eksistere på ’tålt ophold’.

En stor del af disse mennesker har det til fælles, at de i øvrigt fungerer ganske udmærket sammen andre og kan have gjort det i længere tid. Men pludselig dukkede denne dominerende type op i deres hverdag – og alt var forandret.

De har noget fantastisk til fælles

De har som regel også et andet fælles udgangspunkt: De fremstår følsomme, omsorgsfulde og har ofte stor empati. Og netop her finder vi i min erfaring en af årsagerne til, at de oplever chokket så kraftigt.

Deres empatiske sans byder dem helt enkelt at være optaget af, hvordan de får helheden til at fungere. Fordi de mærker, hvad andre har brug for. Mere end de selv har godt af, da det åbner for at netop denne dominerende type kan sætte krav til samarbejde, samvær og adfærd osv., der får det syge i spillet til at stå klart.

Resultatet bliver sygt, når den syge opsætter reglerne.

Baggrunden for, at den stiller kravene på denne måde, er normalt et ønske om at være i kontrol. Følgen af beslutningerne betyder mindre. Det er oplevelsen af magt, styrke, kontrol, der er vigtig. Spillet fremfor resultatet afgør, hvilke krav der stilles.

Og her ligger efter min erfaring samtidig en af nøglerne til at standse op, overveje om man ønsker at spille videre og bekendtgøre sin beslutning. Det mange af disse forstyrrende typer frygter mest, er klare meldinger. Tydelige beslutninger.

Du er i kontrol

Som det går op for dig, at det hele blot er et spil om kontrol og magt – ikke om resultat, kan du beslutte dig for, hvad du vil acceptere og hvad ikke.

Når du ved præcis, hvor dine grænser går, ved du samtidig nøjagtigt, hvordan du vil agere, når du møder den slags spil.

På sin vis er det netop afsløringen af deres illusion, de frygter allermest. (Du skulle tro, de havde styr på tingene, om end de selv vidste, det ikke var sandheden).

Også derfor er det min oplevelse, at særlige mennesker udvælges som syndebukke. Ikke fordi de er svage eller sårbare, men fordi de ret hurtigt ville have gennemskuet spillet som det, det er: Et spil om magt- ikke om resultater.