Det udtrykker følelser eller undertrykker dem.

De yderpunkter, vi vælger at lade styre i vores liv er selvfølgelige udtryk for, i hvor stor grad vores indre overbevisninger er styret af tillid eller af frygt.

Helt grundlæggende kan der alene være 2 udgangspunkter for enhver handling: Lyst eller angst. Det indebærer, at alt hvad du foretager dig i dit liv, alt hvad du beslutter og hvordan du forholder dig, til alt omkring dig, vurderes af din bevidsthed ud fra, om du stoler på du kan klare det eller du frygter, om det går.

Sådan er det med alt der indgår i dit liv. Stoler du tilstrækkeligt på dig selv eller har du over længere perioder i livet en nagende tvivl, om livet vil dig det godt?

Det der afgør, om du har tillid til dig og din plads i livet er dels, de påvirkninger, du har v æret udsat for indtil du er ca. 7-8 år og dels, hvordan du i den periode har valgt at fortolke det, der er foregået omkring dig.

Næppe nogen mennesker vokser op med alle deres behov for nærvær, omsorg og kærlighed dækket, da der vil være situationer, hvor vi, selv med de mest omsorgsfulde omgivelser, fortolker ud fra den forståelse og livserfaring, vi har på det tidspunkt – og derfor givetvis vil tolke forkert – og dermed vil skabe en grad af tvivl på os selv.

Hvis mængden af uindfriede behov i disse 7-8 år af livet derimod er for stor til, at du magtede at fastholde troen på din formåen og dig selv som OK, vil der sætte sig spor af tvivl på dig selv, usikkerhed overfor om du er tilstrækkelig og en undergravende, eller i værste fald selv-destruktiv, opfattelse af dig selv. Og denne begrænsende selvopfattelse vil  med tiden danne en faldgrube, som du ender med at falde i.

En stor del af de mennesker, jeg har arbejdet terapeutisk med, har følt sig undertrykt af noget uden for dem selv og har haft følelsen af, at uanset hvad de har forsøgt at gøre eller sige, var der altid noget i vejen med dem – de lykkedes aldrig rigtigt.

Efter samarbejdet har det stået klart for dem, at det eneste der i virkeligheden stod i vejen, var deres tillid til om de var nok – om de var gode nok til at have den plads i livet, som de så brændende ønskede sig.

Derfor er mennesket forunderligt – det skaber sin egen virkelighed ud fra overbevisninger om sig selv og omgivelserne. Uanset om det styres af frygt eller tillid.

Så, hvad skal styre dig?