Succes? Har du også undret dig over, om du har fortjent din succes?

Jeg har selv gennem livet haft tanker om, hvad succes betød og hvordan jeg fortjente den. Efter jeg begyndte at arbejde dybere med mennesker, gennem terapi, coaching og hypnose er det min oplevelse, at inspirationen til at søge succes er indbygget i mennesket. Som en søgen efter at indfri den indre viden om, hvordan det føles, når det er rigtigt.

Hvad der rent teknisk bringer succes er i min optik underordnet. Det afgørende er, at det sker, at det har en positiv effekt og at det gør godt for alle, der oplever det.

Fra min erfaringer med især hypnosekunder, ved vi nærmest instinktivt, når vore grænser er overholdt, vores ønske om accept fra andre er tilfredsstillet og hvornår vi tillader at elske og acceptere os selv.

Angst er mest tillært

Hvis du kender små børn ved du, at de ufortrødent kravler ud over øverste trappetrin uden hensyn til hvor langt der er til bunden. Ligesom de helt trygt stikker fingrene ind i et stearinlys. Måske tænker du, at de jo endnu ikke har lært, hvad de skal passe på. Barnet er dog fra fødslen alene bange for 2 ting: At blive tabt og høje lyde.

Det betyder, at alt hvad du ellers er bange for, alene er noget du har lært dig selv. Vores erfaringer lærer os ganske rigtigt at holde fingrene ude af lyset og passe på trappen.

På samme måde som alle de andre områder, hvor forsigtighed er konstruktivt. Det gør imidlertid også, at alt det, der afskærer dig fra leve dit liv, som du føler det tjener dig bedst, blot er beslutninger baseret på tanker om, hvordan du vil blive opfattet af dine omgivelser.

Da jeg i foråret 2017 igen valgte at være fuldtids selvstændig fik jeg mange interessante kommentarer fra min omgivelser. Langt de fleste kærlige, opmærksomme og med omsorg og gode ønsker.

Ind i mellem også enkelte i stil med: “Godt du gør det. Jeg ville ønske jeg kunne leve af det, jeg brænder for. Men…..”.  Udsagn der fortæller om personens egne begrænsninger. De  viser, at mange af os undlader at gøre det, vi godt kan mærke ville gøre os godt. Men hvis nu…..?

Overskrid ønsket om tryghed!

Hvis du som mange andre holder dig tilbage fra leve drømmen ud, kan du stille dig selv spørgsmålet: Hvad afholder mig fra at……?

En del af mine kunder er selverhvervende, som ofte gennem længere tid har søgt de resultater, de oprindeligt troede ville give dem tilfredsstillelsen. Nogle har oplevet den i perioder, men når jeg møder dem, er de som regel blevet i tvivl, om de beskæftiger sig med det rigtige.

Måske fordi de mål, der i begyndelsen gav dem drivet til at gå i gang er ændrede. Motivationen var måske ikke helt energifyldt nok og de troede så, at hårdt arbejde kunne skabe succesen alene.

Ofte viser det sig, at de blot har glemt, hvorfor de oprindeligt lagde ud på rejsen. For de fleste handler det om at gøre, hvad der føles rigtigt. Og ikke så meget om teknik eller færdigheder, som det så ud fra start, men om de rent faktisk tillader sig selv at tro på, de er nok og kan nok. At de allerede før starten gik, var i stand til at  forestille sig selv som succesfulde. Det viser sig, at når de kan forestille sig succesfulde, kommer energien med fornyet kraft.

Du KAN lykkes!

Uanset om du er selverhvervende, ansat, studerende eller ledig bygger din fremtidige succes i bund og grund på, om du helt i dit inderste tror på, at det her projekt/ uddannelse/ job vil lykkes.

Det engelsk/amerikanske udtryk: No Matter What! beskriver for mig meget præcist, hvad det handler om. Uanset hvad, der måtte forsøge at forhindre dig i din succes, vil du bare lykkes. Når du kan mærke det i hele kroppen er energien fuldt tilstrækkelig.

Hvis du oplever, at det kan være vanskeligt at nå dertil, kan det skyldes for mange fiktive “Hvis bare… Men jeg kan jo ikke, fordi…. Hvad vil de andre sige…..”. Tanker, der blot forsøger at fastholde dig i det kendte uanset om du trives.

Da kan du stille dig selv nogle helt enkle spørgsmål:

  • Hvad afholder mig fra at gå i gang/ gøre/ sige?
  • Er det reelt væsentligt?
  • Hvad ville jeg gøre hvis de forhindringer ikke var til stede?

Ofte vil disse spørgsmål bringe en begyndende afklaring, der muliggør yderligere specifikke og frie tanker, hvor forhindringerne nu er mindre betydende. Måske skal du gennem nogle runder med de samme spørgsmål, men når du tænker over dit mål, hvad betyder så en omgang med spørgsmålene til eller fra?

Måske er dit mål ikke det egentlige udbytte af processen. Rejsen dertil kan være mindst lige så værdifuld, som at komme frem. Og du har vel fortjent at have succes som dig?