Hypnose mod alkohol

Langt de fleste nyder alkohol af og til. Nogle bruger alkohol som et middel til at undertrykke følelser og tanker, de ønsker at glemme eller fortrænge.

Alkohol har det, som andre rusmidler, med at fjerne fokus. Hæmningerne reduceres og vi bliver generelt lidt mere frie i vores adfærd. Det er som om, de begrænsninger vi har haft mindskes eller forsvinder helt. Og netop deri ligger forklaringen på, hvorfor hypnose er så effektivt til at behandle afhængighed af alkohol.

De begrænsninger vi har til daglig er skabt for at kunne passe ind i vores omgivelser. Nogle af grænserne er sunde og konstruktive, mens andre blot afskærer os fra, reelt at vise verden, hvordan vi tænker og føler.

Det betyder, at i situationer hvor vi ikke helt tør være os selv, måske fordi vi føler skyld, skam, sorg eller noget andet, bruges alkoholen i et forsøg på at undgå den ‘ubehagelige’ følelse.

Som du sikkert ved, er det ingen endegyldig løsning at bruge alkohol til at dæmpe følelser. Når rusen fortager sig og ’bedøvelsen’ forsvinder, dukker mindet op igen. Ofte for blot at fylde endnu mere, da nu også skammen over at have tabt første runde lægges oveni. Svaret er for nogle at bedøve mere og mere og forsvinde ind i tågen.

Hvornår er det for meget?

Mange der har et problem med alkohol er eksperter i at finde forklaringer. De har fuld kontrol over forbruget eller fornægter måske at der overhovedet er et misbrug som andre ser det. Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece, der kan hjælpe pårørende ligesom der findes en enkel 9-punkts liste med afklarende spørgsmål

Løftede pegefingre hjælper intet!

Følgerne af regelmæssigt og stort alkoholforbrug er kendte. Og de løftede pegefingre hjælper intet, da de blot fungerer som negative bekræftelser på at ”det kunne du så heller ikke denne gang”. Skam og skyld øges og forstærker ønsket om at glemme. Også selv om det kan være belastende for de nærmeste at være vidne til, vil det være mange gange være mere effektivt at definere klart, hvilken adfærd der kan accepteres. Alt for mange forhold og familier er knust som følge af alkohol med efterfølgende påvirkning af børn og partnere.

Den mest virksomme metode jeg har mødt, er en bearbejdning af de følelser, der har været forsøgt glemt. Uanset hvor svært det synes, er den eneste vej til at være fri – at lære at turde være sig selv.

Hvem er jeg så?

Og netop det kan være vanskeligt nok i sig selv. For hvem er jeg, hvis jeg ikke drikker? Mange af mine klienter har ved hjælp af hypnosen fundet en del af sig, som bare gerne ville elskes, have opmærksomhed og omsorg. Det nærvær fik de som drikkende fra ‘vennerne’, der også drak. Derfor blev alkoholen en del af identiteten
Fælles for dem er, at de forstår, at det aldrig fordi de selv var forkerte, når pigen i 9. klasse ikke ville være sammen med ham eller drømmeprinsen valgte en anden.

Da kan de endelig blive frie til igen at opsøge drømmen om samvær, nærvær og omsorg. Nu på en helt anden måde, med langt større respekt og forståelse for sig selv, fordi de endelig har indset, at de allerede var som de skulle være.

Tid til at prøve en anden vej?

Hvis du kender nogen, der har udfordringer med alkohol er det måske værd at overveje, om vedkommende behøver mere viden om, hvad alkoholen gør ved dem.

Måske er tiden inde til at forstå, at ingen reelt har et ønske om at såre eller skade andre eller for den sags skyld sig selv. Misbruget kan have skadende og selvskadende effekter, men som udgangspunkt er det en reaktion på et mindreværd, der oprindeligt fremkaldte ideen om, at alkohol var løsningen.

Som vi alle ved, er alkohol ingen løsning men en forstærkning af problemet.

Frigørelsen af følelsen bringer harmoni i samværet

De klienter, jeg har hjulpet af med afhængigheden har alle haft en følelsesmæssig binding til bestemte oplevelser i fortiden. Nogle i barndommen andre som voksne.

Hvor tanken om at være forkert end opstod, viser det sig hver gang, at når forståelse af egen værdi som menneske opdages forsvinder grundlaget for vanen med at drikke. Og når det drejer sig om at ændre vaner er hypnose et uhyre kraftfuldt redskab, der erstatter den oprindelige tanke om løsningen ved hjælp af alkohol med en ny og konstruktiv, opdateret selvopfattelse, der gør forsvindingsnummeret overflødigt.

Befrielsen er ofte spontan og nogle gange overraskende og fører til et mere afbalanceret og harmonisk samvær med de omgivelser, der hidtil har set magtesløse til.

Lad mig kontakte dig, hvis du eller en du kender har et misbrug, der måske kan afhjælpes med hypnoseterapi