Styrk din hverdag!

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Hypnosehuset Fyn og modtag spændende tips og tricks til din hverdag direkte i din indbakke.
Email address
100% privatliv. Vi deler aldrig din email.
Kategorier

Erhvervscoaching & -hypnose

Erhvervshypnose. Hvad er det?

Har du været på arbejdsmarkedet nogen tid, kender du begrebet erhvervscoaching. Den metode benyttes for finde resultaterne lettere, når en upartisk deltager stiller de rigtige spørgsmål, der åbner for en ny forståelse.

Af og til fremkommer imidlertid holdninger og synspunkter, der uden logisk forklaring er afgørende for, hvordan målene søges opnået eller f.eks. i hvilket omfang, du tror på at kunne lykkes.

Når jeg møder den type af holdninger, fremstår de fastlåste og forudbestemte: Sådan er det bare!

Når forældede overbevisninger står i vejen for at komme videre

Netop her kan hypnose supplere coaching, idet kun 5% af dine handlinger er rationelt styret. Resten domineres af ideer og overbevisninger, du engang troede var nyttige eller sande.

Overbevisninger er beslutninger – fordomme om du vil – der afgør, hvordan det er at være dig, hvad du kan tillade dig at gøre og sige, hvordan du måske kan opnå dine mål, hvor du er for meget eller for lidt osv. osv.

Dine logiske tanker derimod, er rationelle overvejelser. De styrer, hvad du foretager dig ud fra aktuelle overvejelser om den forhåndenværende situation og påvirker derfor, hvad du oplever. Hver dag.

Desværre udgøres blot 5% af dine handlinger hver dag reelt af den rationelle del!

Resten styres af dine indre og derfor usynlige overbevisninger. De bestemmer, hvordan du ser på tingene omkring dig og derfor også, i hvilket omfang du f.eks, stoler på at lykkes med det, du foretager dig.

Derfor kan du opleve, at selv en massiv indsats ikke altid bærer frugt, som du ønsker. Kender du det, er der noget i din tiltro til dig selv, som trænger til en opdatering.

Selvbilledet har brug for sikkerhed

Dit selvbillede udvikles mens du vokser op. Du får nogle ideer, prøver dem af og lærer derigennem, hvordan du bedst vil kunne klare dig fremover. Du udvælger på din egen måde, hvilke strategier, der synes at være mest egnede til at give dig det liv, du ønsker.

Opfattelsen af dig selv kan påvirkes på forskellige måder. Har du under den oprindelige læring fundet, at en bestemt metode virker bedst for dig, kan den pludselig blive udfordret, hvis f.eks. noget akut og voldsomt opstår eller en tanke fortæller dig, at det måske alligevel ikke er en god nok du har.

Det vil fremkalde en justering af din planlægning for livet og kan på den måde blive afgørende for, hvordan du fremover gør ting.

Dit selvbillede kan tilpasses, så det støtter dig

Jeg anvender både coaching og hypnose. Fordi det miks kan hjælpe dig til at erkende rationelt og emotionelt, at du fortjener at lykkes. Og resultaterne følger, som en naturlig effekt.

Viden om dine indre mekanismer, der kan hjælpe dig, selv om de hidtil måske har blokeret dig gør det forståeligt, hvorfor du måske ikke helt lykkedes som du ønskede og hvordan du fremover kan gøre ting mere konstruktivt for at opnå den succes, netop du ønsker.

De oprindelige evt. blokerende ideer om dig selv neutraliseret let og effektivt med hypnose. Der skabes adgang til dine inderste styrker, viden om dig selv og din hjerne lærer let og enkelt hvordan den kan bidrage til at du når dit mål.

I erhvervsopgaver arbejdes der på denne måde med alt fra trivsel i teams over stressreaktioner hos nøglemedarbejdere til leder- & medarbejderudvikling. Private og offentlige organisationer har gavn af arbejdet. Helt enkelt, fordi menneskers behov for trivsel er ens, uanset hvad de foretager sig.

Erfaring

Min mangeårige baggrund fra erhvervslivet har sammen med en årrække i en offentlig forvaltning med nær borgerkontakt, givet mig en særligt dyb indsigt i mennesker adfærdsmønstre.

Interessen for mennesker og hvad de bedste gør bedre er livslang. Jeg ved derfor, hvor vi kan stå i vejen for os selv.

En stor træning fra resultatorienterede forhandlingsteknikker, kvalitetsstyring, kulturforskelle i etnicitet og nationaliteter samt generationsforskelle bruger jeg nu konstruktivt til at udvikle mennesker og derigennem organisationer.

Resultatet er, at mine kunder får en dybere indsigt i egne stærke sider. Viden om årsager til hidtidige udfordringer samt forståelse for hvilke metoder, der fremover vil fungere mere gavnligt, hverdagen lettere, som overskud og tillid til sig selv er på et helt nyt niveau.

Mennesket kan meget mere, når det finder ud af, hvordan

Empowerment er udgangspunktet for min løsning af enhver opgave. Jeg oplever, at den enkelte deltager i et team gerne ville bidrage mere, end den tror muligt. Den skal blot opnå sikkerhed for, hvordan den bedst og mest nyttigt yder sin indsats.

Forældede begrænsninger og tvivl viser sig blot at basere på misforståelser eller begrænset tiltro til egne evner. Som disse fjernes kan mulighederne for at lykkes komme i spil. Til alles bedste.

Vil du vide, hvordan?

Har du og dit team kæmpet længe for at lykkes, sammen? Så ved jeg, at det kan lyde for enkelt blot at ændre perspektiv.

Det skyldes, at løsningen ligger i at få den indre viden frigjort!.

Det gøres i min erfaring hurtigst og mest effektivt ved at alle forstår, hvordan de kan bidrage nyttigt og brugbart til opgaven. Og det sker mest konstruktivt, når de gamle, håbløst forældede ideer er neutraliseret

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale om jeres situation. Så ved du, om jeg kan hjælpe dig og dit team til bedre resultater gennem enklere samarbejde

 

Styrk din hverdag!

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Hypnosehuset Fyn og modtag spændende tips og tricks til din hverdag direkte i din indbakke.
Email address