Er begyndelsen på mange af de samtaler jeg har. Uanset om det er klienter til hypnosebehandling eller under coaching sessioner med private eller i virksomheder.

Hvis du har forsøgt at ændre adfærd og gøre tingene på en anden måde har du sandsynligvis oplevet igen og igen, at resultatet med tiden er mere og mere forudsigeligt. Lige meget hvad du gør og hvor meget du anstrenger dig, ender du i den samme problemstilling, som du netop ønskede at forlade.

Efterhånden som frustrationerne hober sig op over de gentagne fejlslagne forsøg mindskes helt naturligt også lysten, modet og energien til at prøve igen. For hvad skal det nytte….?

Du er helt normal, når du oplever det

Fordi det er en indbygget naturlig mekanik, du forsøger at gøre op med. Derfor er resultatet stort set givet, allerede inden du begynder en ny runde.

Det skyldes at dine overbevisninger i virkeligheden afgør, hvad du gør og hvad du opnår.

Overbevisninger er blot tanker, du har tænkt tilstrækkeligt længe eller kraftigt nok til at de har etableret sig i dit underbevidste sind, som erklærede og accepterede sandheder om, hvordan det er at være dig.

Det betyder at hvis du har for vane at lykkes og opnå det, du ønsker dig er dine overbevisninger med dig. Er det mest noget, du ser hos andre, er dine overbevisninger i modstrid med, hvad du ønsker dig.

I dit underbevidste sind ligger, lidt forenklet sagt, koderne til hvad du tror du kan opnå. Det gør, at disse overbevisninger meget ofte bliver til begrænsende selvopfattelser, da de i praksis sætter grænser for hvor langt du kan nå og hvad du fortjener at opleve.

Når du ser en atlet, der virkeligt brillerer i sit felt har vedkommende helt sikkert et selv-billede, der understøtter den virkelighed. Og mekanikken, der styrer den proces er reelt såre enkel:

Mekanikken bag det du opnår,

bygger på i første omgang, den selvopfattelse du har af dig og de overbevisninger om dig selv, der således styrer din adfærd.

De fleste beskriver det på ca. denne måde: “Det begynder ofte med at jeg føler noget bestemt. Den følelse får mig så til at gøre noget. Den handling fører til en oplevelse og den oplevelse skaber en tanke, der igen fører til en følelse osv. osv.”

Virkeligheden er, at tanken ALTID er der først. Ganske vist er du næppe bevidst om tanken, men den er der altid før følelsen.

Grunden til at tanken kan opstå, uden du er klar over den er, at dit underbevidste sind styrer op mod 95% af alt hvad du tænker og gør pr automatik. Dvs. at ud af de ca. 60-70.000 tanker du har hvert døgn vil min. 50.000 suse af sted, uden du er klar over det. Disse min. 50.000 tanker har deres omdrejningspunkt om dine overbevisninger og dermed om din opfattelse af, hvad der er muligt for dig.

Derfor oplever du, at succes avler succes og det modsatte skaber det, det kommer af.

Fremover ved du, at tanken er der først og den fremkalder følelsen.

Hvis værdien i din oprindelige tanke er at du fortjener succes, så vil din følelse indeholde det og din handling vil afspejle følelsen. Den oplevelse du så har vil være at du fik ret, du opnåede den succes, du tillod dig selv.

Omvendt naturligvis, hvis din tanke er “sådan er det altid at være mig, jeg lykkes aldrig…” så vil resten af processen helt af sig selv fremkalde en følelse af at ønske noget andet, der får dig til udføre en eller anden handling, som igen skaber oplevelsen. Problemet er dog, at den handling du sætter i værk altså, det du gør, vil din underbevidsthed udføre ud fra din inderste overbevisning om succes eller fiasko, alene for at bekræfte dig i, at din oprindelige tanke var korrekt.

I begge tilfælde vil din underbevidstheden udføre den handling, der bekræfter at din tanke (selvopfattelsen) var korrekt.

Og hvordan kan du så ændre den proces fra fiasko til succes?

Din begrænsende selvopfattelse, den værdi du giver dig selv skal ændres før resultatet af dine anstrengelser ændres.

Når du som nu kender mekanikken i den proces, kan du ved at ændre din selvopfattelse til en mere brugbar, konstruktiv og positiv opfattelse danne et andet udgangspunkt for dine tanker og dermed resten af processen. Begrænsende selvopfattelser kan ændres på flere måder:

Du kan skabe dig et frirum, hvor du f.eks. kan meditere eller dyrke selv-hypnose. Det vil over tid give dig en mere afbalanceret opfattelse af hvad du reelt kan opnå.

Du kan også lade hypnosebehandling ændre dine inderste overbevisninger og erstatte de oprindelige årsager til den begrænsende selvopfattelse til en mere konstruktiv og positiv version. Hypnosebehandling er en hurtig og effektiv metode til varig positiv ændring af overbevisninger og hypnotiske teknikker anvendes med succes af top-atleter og erhvervsledere for lettere at nå de målsætninger, de har.

Lad mig ringe til dig, hvis du vil vide mere om, hvordan hypnose måske kan hjælpe dig til dine mål.