Når jeg f.eks. holder seminarer om trivsel og stress, møder jeg af og til det synspunkt om hypnose og tanker.

Det kan selvfølgelig være et udtryk for, at min begejstring for hypnosen, som redskab til at ændre forældede holdninger og vaner til mere konstruktive opfattelser, er løbet af med mig.

Det kan også være et udtryk for, at ’den slags’ anses som farligt, uetisk eller noget værre.
Hver gang slår det mig, at den afstandtagen til de mekanismer, som hypnose anvender, netop fastholder mennesker i deres hverdag. Også når de trives dårligt…

Hypnose anvender tanker, fokus og forestillingsevne til at etablere oplevelsen af situationer, som du ønsker de skal være. Det betyder naturligvis ikke, at alt du ønsker, kan du få. Det betyder blot, at du f.eks. får lettere ved at gøre det, du behøver foretage dig, på en mere formålstjenlig måde.

Præcis på samme måde som den virkelighed, du oplever lige nu, også er fremkaldt af de handlinger, du hidtil har foretaget dig.

Det er vigtigt at kende sin historie!

Helt enig. Og især, hvis du vurderer din fortid og dens beslutninger ud fra de resultater, du ser i hverdagen. Når en virksomhed f.eks. afgør om de besluttede strategier er korrekte, sker det alene ud fra de opnåede resultater.

Hvad skulle så gøre, at for dig som menneske gælder der andre målepunkter?

De beslutninger og handlinger du tidligere har gennemført, har alle ført dig frem til det standpunkt, du har lige nu.

Resultater kommer af handlinger, der bygger på beslutninger, der stammer fra tanker. De tanker hænger nøje sammen med, hvad du føler i ethvert øjeblik. Tanker og følelser bygger på dine overbevisninger og iflg. forskere har du allerede dannet ca. 95% af dine overbevisninger, når du fylder 8 år.

Det medfører, at du altså med en 8-årigs forståelse af livets sammenhæng beslutter og gennemfører en stor del af dine handlinger, også som voksen. Alt sammen på baggrund af rutiner, du har trænet siden du var 8….
Spørgsmålet er så, i hvilket omfang du ville forvente af en 8-årig, du måske kender nu, at den ville være i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger for en voksen?

Du skaber selv din historie!

Sandheden er, at dit tanke-/følelsesregister giver dig alle muligheder for at kunne være fri til at være den, du godt ved, du er.

Du kan begynde med at tillade dig selv at mærke, hvad du mærker. Sætte ord på, hvis det er dit behov og i det hele taget tillade tanken om, at du måske allerede er, som du skal være.

Måske er den begrænsende selvopfattelse, du hidtil har ladet dig styre af, blot en ide, du engang troede var sandheden. Derfor har du siden har anvendt den, som en gylden regel om, hvem du kunne tillade dig at være og hvad det var muligt for dig at gøre i forhold til omgivelsernes accept af dig.

Hvis nu den gamle ide var forkert?

Så ville det medføre, at du resten af tiden blot har begrænset dig selv.

Og så dukker helt nye spørgsmål op: Hvor længe skal det så være sandt for dig? Hvad ville der ske, hvis du turde tillade tanken om at være mere fri? Hvordan ville dit liv så se ud?

Ved at tillade dig selv tanken, eller i det mindste forestillingen om, at de måske kunne være anderledes, kan du begynde at få øje på flere muligheder.

Og her er vi så tilbage ved indledningen, der får mig til at smile lidt hver gang. ”Jamen, jeg tror slet ikke på den slags!”

Helt okay. Men indtil nu har netop dine tanker skabt det du oplever. De selvsamme tanker, som kan sætte dig fri – med eller uden hypnose.

Tag dig en vidunderlig dag